Przykłady wyznaczania zbioru wartości funkcji opisanej różnymi wzorami w różnych przedziałach