Przykłady wyznaczania zbioru wartości funkcji opisanej wzorem