Przykłady zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych i czasowych między elementami przestrzeni geograficznej