Przymiotniki – przysłówki 2: tworzenie przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym. Utrwalenie wiadomości.