Przyrodnicze ograniczenia gospodarczej działalności człowieka. Znaczenie czynników przyrodniczych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w przeszłości, współcześnie oraz w przyszłości