Referendum ludowe z 1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego