Reguła mnożenia - jak wyznaczyć ilość liczb spełniających określone warunki?