Reguła mnożenia - jak wyznaczyć ilość obiektów spełniających określone warunki?