Ręka w ogniu. Postawy więźniów wobec rzeczywistości łagrowej w Innym świecie G. Herlinga-Grudzińskiego