Rota Marii Konopnickiej – utwór okolicznościowy czy uniwersalny?