Równania stycznych do okręgu przechodzących przez punkt nie leżący na okręgu