Równanie wymierne, którego licznik i mianownik możemy sprowadzić do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów