Równanie wymierne, w którym licznik zapisany jest w postaci iloczynowej, a mianownik jest jednomianem