Rozwiązanie nierówności z wartością bezwzględną typu x+1+x-2<5