Rozwiązywanie nierówności wielomianowych zapisanych w postaci iloczynowej