Rozwiązywanie równań kwadratowych metodą rozkładania na czynniki