Rozwiązywanie równań kwadratowych różnymi metodami