Rozwiązywanie równań kwadratowych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia