Rozwój handlu w Europie w XVI - XVII wieku. Centra gospodarcze kontynentu

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR