Ruch po okręgu jako szczególny przypadek ruchu krzywoliniowego