Rzeźby z osobistą siłą wyrazu - twórczość Aliny Szapocznikow