Siła ekspresji – wyrażenie siebie poprzez siłę malarską