Siła koloru. Gauguin Koniec Zbigniewa Herberta

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Aleksandra Grudzińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.