Sny impresjonistów. Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Tekst: Teresa Kosyra-Cieślak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.