Socjologiczne rozumienie kultury i wymiary kultury