Socrealizm

Szkoła ponadpodstawowa
Plastyka
Historia sztuki
Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Historia