Sopranem i basem, solo i w zespole

Szkoła podstawowa
Muzyka