Sposoby wydobywania dźwięków i ich oznaczenia muzyczne - artykulacja