Środowisko geograficzne obszarów okołobiegunowych Ziemi