Starogrecki ideał rycerza-herosa na podstawie tekstu Marii Ossowskiej