Straszny Sędzia. Obraz Boga w hymnie Dies irae

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Dagmara Waszkiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.