Strefowość środowiska przyrodniczego. Strefa zwrotnikowa