Sum, esse, fui

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna