Supermocarstwa i mocarstwa regionalne w przeszłości