Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Geografia

„Polska pod lupą” – ten tytuł bardzo pasuje do e-podręcznika geografii dla klasy 2 gimnazjum. Polska jest bowiem małym fragmentem wielkiego świata, który na stronach e-podręcznika bierzemy właśnie „pod lupę”. Polska to zdecydowanie najbliższa nam część tego świata i dlatego na jej poznawanie przeznaczamy niemal całą drugą klasę, po dwie lekcje tygodniowo. Najpierw zaznajomimy się ze środowiskiem przyrodniczym, ludnością i gospodarką w odniesieniu do całego naszego kraju. Następnie, w drugim semestrze, w sposób przekrojowy poznamy poszczególne regiony Polski, w tym region naszego zamieszkania. Na koniec odwiedzimy siedem państw sąsiadujących z Polską. Znajomość własnego kraju i regionu zawsze była, jest i będzie obowiązkiem każdego mieszkańca. Patriotyzm ogólnokrajowy i lokalny to wartości ponadczasowe, o które trzeba dbać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wiedza geograficzna o naszym miejscu na Ziemi jest też wielce przydatna w życiu codziennym – daje orientację w rozmieszczeniu różnorodnych obiektów, pozwala planować podróże czy też po prostu ułatwia rozliczne dyskusje na wiele tematów, nie tylko geograficznych.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autorzy:
Robert Wers, Blandyna Zajdler

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Roman Nowacki, Michał Augustyniak, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja techniczna:
Krzysztof Jaworski, Maja Ligenza, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Olga Mikos, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen