Świat pod lupą

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia

„Polska pod lupą” – ten tytuł bardzo pasuje do e-podręcznika geografii dla klasy 2 gimnazjum. Polska jest bowiem małym fragmentem wielkiego świata, który na stronach e-podręcznika bierzemy właśnie „pod lupę”. Polska to zdecydowanie najbliższa nam część tego świata i dlatego na jej poznawanie przeznaczamy niemal całą drugą klasę, po dwie lekcje tygodniowo. Najpierw zaznajomimy się ze środowiskiem przyrodniczym, ludnością i gospodarką w odniesieniu do całego naszego kraju. Następnie, w drugim semestrze, w sposób przekrojowy poznamy poszczególne regiony Polski, w tym region naszego zamieszkania. Na koniec odwiedzimy siedem państw sąsiadujących z Polską. Znajomość własnego kraju i regionu zawsze była, jest i będzie obowiązkiem każdego mieszkańca. Patriotyzm ogólnokrajowy i lokalny to wartości ponadczasowe, o które trzeba dbać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wiedza geograficzna o naszym miejscu na Ziemi jest też wielce przydatna w życiu codziennym – daje orientację w rozmieszczeniu różnorodnych obiektów, pozwala planować podróże czy też po prostu ułatwia rozliczne dyskusje na wiele tematów, nie tylko geograficznych.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autor:
Izabela Mrochen, Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Anita Mowczan, Olga Mikos, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan, Aleksandra Ryczkowska, Agnieszka Lipowicz, Maja Ligenza, Krzysztof Jaworski, Beata Gawlik, Bożena Stocka, Beata Sienkiewicz, Michał Augustyniak, Roman Nowacki, Blandyna Zajdler, Robert Wers