Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Geografia

„Polska pod lupą” – ten tytuł bardzo pasuje do e-podręcznika geografii dla klasy 2 gimnazjum. Polska jest bowiem małym fragmentem wielkiego świata, który na stronach e-podręcznika bierzemy właśnie „pod lupę”. Polska to zdecydowanie najbliższa nam część tego świata i dlatego na jej poznawanie przeznaczamy niemal całą drugą klasę, po dwie lekcje tygodniowo. Najpierw zaznajomimy się ze środowiskiem przyrodniczym, ludnością i gospodarką w odniesieniu do całego naszego kraju. Następnie, w drugim semestrze, w sposób przekrojowy poznamy poszczególne regiony Polski, w tym region naszego zamieszkania. Na koniec odwiedzimy siedem państw sąsiadujących z Polską. Znajomość własnego kraju i regionu zawsze była, jest i będzie obowiązkiem każdego mieszkańca. Patriotyzm ogólnokrajowy i lokalny to wartości ponadczasowe, o które trzeba dbać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wiedza geograficzna o naszym miejscu na Ziemi jest też wielce przydatna w życiu codziennym – daje orientację w rozmieszczeniu różnorodnych obiektów, pozwala planować podróże czy też po prostu ułatwia rozliczne dyskusje na wiele tematów, nie tylko geograficznych.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Olga Mikos, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Aleksandra Ryczkowska, Agnieszka Lipowicz, Maja Ligenza, Krzysztof Jaworski

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Bożena Stocka, Beata Sienkiewicz, Michał Augustyniak, Roman Nowacki

Autorzy:
Blandyna Zajdler, Robert Wers