Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Otaczający nas świat bywa nieprzyjazny, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach. W tym podręczniku chcemy przekazać ci m.in. informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w codziennym życiu i sposobach udzielania pierwszej pomocy.

Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i w czasie zagrożeń spowodowanych działaniami wojennymi. Przygotowaliśmy wiele filmów, instruktaży i symulacji które pomogą Ci zapamiętać, jak udzielić rannemu pierwszej pomocy, szybko opuścić budynek w razie pożaru i gdzie się zwrócić o pomoc w razie powodzi.

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Aleksandra Ryczkowska, Krzysztof Jaworski, Małgorzata Gajecka

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Lesław Wełyczko, Paweł Nowak, Ewa Jaworska, Małgorzata Gajecka

Autorzy:
Sławomir Ochrem, Michał Banaś