Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Chemia

Woda i powietrze to substancje powszechnie występujące w środowisku. W klasie 2, prowadząc liczne doświadczenia i obserwacje, poznasz ich charakterystyczne cechy. Będziesz też badać właściwości tlenków, takich jak na przykład dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)) czy tlenek wapnia, oraz właściwości kwasów i zasad – produktów reakcji tlenków z wodą. Łącząc ze sobą na przykład kwasy i zasady otrzymasz sole. Nauczysz się zapisywać reakcje chemiczne za pomocą symboli i obliczać stężenia procentowe. Produkty przebiegu reakcji chemicznych niejednokrotnie zaskoczą cię swoją barwą, a reakcje – gwałtownym przebiegiem.

Zadbaj, by prowadząc nawet najbardziej fascynujące doświadczenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Aleksandra Ryczkowska, Agnieszka Lipowicz, Krzysztof Jaworski

Redakcja językowa:
Magdalena Kozińska

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Anna Warchoł, Gabriela Osiecka, Hanna Gulińska

Autorzy:
Bożena Karawajczyk, Małgorzata Bartoszewicz