Świat pod lupą

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Woda i powietrze to substancje powszechnie występujące w środowisku. W klasie 2, prowadząc liczne doświadczenia i obserwacje, poznasz ich charakterystyczne cechy. Będziesz też badać właściwości tlenków, takich jak na przykład dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)) czy tlenek wapnia, oraz właściwości kwasów i zasad – produktów reakcji tlenków z wodą. Łącząc ze sobą na przykład kwasy i zasady otrzymasz sole. Nauczysz się zapisywać reakcje chemiczne za pomocą symboli i obliczać stężenia procentowe. Produkty przebiegu reakcji chemicznych niejednokrotnie zaskoczą cię swoją barwą, a reakcje – gwałtownym przebiegiem.

Zadbaj, by prowadząc nawet najbardziej fascynujące doświadczenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Autor:
Małgorzata Bartoszewicz, Bożena Karawajczyk, Hanna Gulińska, Gabriela Osiecka, Anna Warchoł, Magdalena Kozińska, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska, Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Anita Mowczan, Marcin Sadomski, Michał Szymczak, Izabela Mrochen