Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Podstawowa
Przyroda

Dlaczego jabłko spada na ziemię? Czy wszędzie są cztery pory roku? Dlaczego ptaki latają? Jak żyje się pod wodą? Poszukaj odpowiedzi w e-podręczniku.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Aleksandra Ryczkowska, Maja Ligenza, Iwona Kryszak, Krzysztof Jaworski, Małgorzata Gajecka, Katarzyna Dziembowska

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Zyta Sendecka, Halina Kleszczyńska, Agnieszka Zembold-Guła, Joanna Remisz, Marek Czowgan

Autorzy:
Andrzej Boczarowski, Brygida Baranowska