Świat pod lupą

Edukacja
Podstawowa
Przyroda

Dlaczego jabłko spada na ziemię? Czy wszędzie są cztery pory roku? Dlaczego ptaki latają? Jak żyje się pod wodą? Poszukaj odpowiedzi w e-podręczniku.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autorzy:
Brygida Baranowska, Andrzej Boczarowski

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Marek Czowgan, Joanna Remisz, Agnieszka Zembold-Guła, Halina Kleszczyńska, Zyta Sendecka

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Redakcja techniczna:
Katarzyna Dziembowska, Małgorzata Gajecka, Krzysztof Jaworski, Iwona Kryszak, Maja Ligenza, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen