Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Geografia

Geografia to nauka badająca powłokę Ziemi i związki zachodzące między działaniami człowieka a elementami środowiska przyrodniczego. W klasie trzeciej gimnazjum poznasz wybrane regiony geograficzne Europy i świata. Dostrzeżesz, jak wielkie jest zróżnicowanie powierzchni Ziemi, poznasz charakterystyczne cechy wybranych obszarów oraz ludzi w nich żyjących. Dowiesz się, jakie są sposoby korzystania z zasobów danego regionu oraz następstwa podjętej tam działalności gospodarczej. Poznając regiony, zwróć uwagę na zróżnicowanie kulturowe, społeczne i etniczne. E-podręcznik do nauki geografii w klasie trzeciej gimnazjum zawiera teksty, mapy, zadania interaktywne, ćwiczenia, wykresy, dane statystyczne. Wszystkie te elementy służą do opisu charakterystycznych cech omawianego regionu. Pamiętaj jednak, że współcześnie w wielu obszarach następują niezwykle szybkie zmiany w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Korzystaj więc dodatkowo z wielu dostępnych źródeł informacji zawierających najnowsze dane i samodzielnie uzupełniaj przedstawione opisy. E-podręcznik jest nowym elementem w nauczaniu geografii. Informacje zostały uporządkowane tak, by można było z nich łatwo korzystać.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Olga Mikos, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Aleksandra Ryczkowska, Agnieszka Lipowicz, Krzysztof Jaworski

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Robert Wers, Bożena Stocka, Beata Sienkiewicz, Michał Augustyniak, Roman Nowacki

Autorzy:
Edward Dudek