Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Geografia

Geografia to nauka badająca powłokę Ziemi i związki zachodzące między działaniami człowieka a elementami środowiska przyrodniczego. W klasie trzeciej gimnazjum poznasz wybrane regiony geograficzne Europy i świata. Dostrzeżesz, jak wielkie jest zróżnicowanie powierzchni Ziemi, poznasz charakterystyczne cechy wybranych obszarów oraz ludzi w nich żyjących. Dowiesz się, jakie są sposoby korzystania z zasobów danego regionu oraz następstwa podjętej tam działalności gospodarczej. Poznając regiony, zwróć uwagę na zróżnicowanie kulturowe, społeczne i etniczne. E-podręcznik do nauki geografii w klasie trzeciej gimnazjum zawiera teksty, mapy, zadania interaktywne, ćwiczenia, wykresy, dane statystyczne. Wszystkie te elementy służą do opisu charakterystycznych cech omawianego regionu. Pamiętaj jednak, że współcześnie w wielu obszarach następują niezwykle szybkie zmiany w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Korzystaj więc dodatkowo z wielu dostępnych źródeł informacji zawierających najnowsze dane i samodzielnie uzupełniaj przedstawione opisy. E-podręcznik jest nowym elementem w nauczaniu geografii. Informacje zostały uporządkowane tak, by można było z nich łatwo korzystać.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autorzy:
Edward Dudek

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Roman Nowacki, Michał Augustyniak, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka, Robert Wers

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja techniczna:
Krzysztof Jaworski, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Olga Mikos, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen