Świat pod lupą

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Biologia

Człowiek jest gatunkiem, który w niespotykanym do tej pory zakresie czerpie z zasobów środowiska, przekształca krajobrazy i ekosystemy, próbuje zapanować nad procesami biologicznymi toczącymi się w jego organizmie. Coraz mniej odległe wydaje się opóźnienie starzenia, zachowanie przy życiu niemal każdego noworodka oraz poprawa wydajność produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji żywności. Koszty tych technologii są jednak wysokie i towarzyszą im budzące obawy skutki uboczne. Ich konsekwencją jest m.in. nieodwracalna zmiana warunków życia i zanik różnorodności biologicznej. Czy te wszystkie koszty są uzasadnione? Ucząc się z biologii z podręcznika do pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, będziecie mieli okazję zachwycić się możliwościami nowych technologii oraz poddać ocenie działania człowieka.

Autorzy:
Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Zuzanna Kaźmierczak

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Elżbieta Szedzianis, Marek Kaczmarzyk, Grażyna Skirmuntt

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja techniczna:
Krzysztof Jaworski, Maja Ligenza, Aleksandra Ryczkowska, Ewa Zadykowicz

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen