Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Biologia

Człowiek jest gatunkiem, który w niespotykanym do tej pory zakresie czerpie z zasobów środowiska, przekształca krajobrazy i ekosystemy, próbuje zapanować nad procesami biologicznymi toczącymi się w jego organizmie. Coraz mniej odległe wydaje się opóźnienie starzenia, zachowanie przy życiu niemal każdego noworodka oraz poprawa wydajność produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji żywności. Koszty tych technologii są jednak wysokie i towarzyszą im budzące obawy skutki uboczne. Ich konsekwencją jest m.in. nieodwracalna zmiana warunków życia i zanik różnorodności biologicznej. Czy te wszystkie koszty są uzasadnione? Ucząc się z biologii z podręcznika do pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, będziecie mieli okazję zachwycić się możliwościami nowych technologii oraz poddać ocenie działania człowieka.

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Ewa Zadykowicz, Aleksandra Ryczkowska, Maja Ligenza, Krzysztof Jaworski

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Grażyna Skirmuntt, Marek Kaczmarzyk, Elżbieta Szedzianis

Autorzy:
Zuzanna Kaźmierczak, Katarzyna Lech, Alicja Kasińska