Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Otaczający nas świat bywa nieprzewidywalny, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak należy się zachować w różnych sytuacjach. Za pośrednictwem tego podręcznika chcemy przekazać ci informacje dotyczące radzenia sobie z wieloma rożnymi zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych, a także udzielania pierwszej pomocy. Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, takich jak: pożary, powodzie, huragany czy wypadki i katastrofy drogowe, które mogą mieć miejsce w twoim najbliższym otoczeniu. Przygotowaliśmy wiele filmów, instruktaży i symulacji, które pomogą ci nauczyć się, jak udzielić pierwszej pomocy, jak szybko opuścić budynek w razie pożaru i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku powodzi.

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Autorzy:
Michał Banaś, Paweł Gawłowski, Sławomir Ochrem

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Małgorzata Gajecka, Ewa Jaworska, Paweł Nowak, Lesław Wełyczko

Redakcja techniczna:
Małgorzata Gajecka, Krzysztof Jaworski, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen