Zgłoś uwagi

Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Otaczający nas świat bywa nieprzewidywalny, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak należy się zachować w różnych sytuacjach. Za pośrednictwem tego podręcznika chcemy przekazać ci informacje dotyczące radzenia sobie z wieloma rożnymi zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych, a także udzielania pierwszej pomocy. Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, takich jak: pożary, powodzie, huragany czy wypadki i katastrofy drogowe, które mogą mieć miejsce w twoim najbliższym otoczeniu. Przygotowaliśmy wiele filmów, instruktaży i symulacji, które pomogą ci nauczyć się, jak udzielić pierwszej pomocy, jak szybko opuścić budynek w razie pożaru i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku powodzi.

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Aleksandra Ryczkowska, Anita Mowczan, Krzysztof Jaworski, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan

Redakcja techniczna:
Aleksandra Ryczkowska, Krzysztof Jaworski, Małgorzata Gajecka

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Lesław Wełyczko, Paweł Nowak, Ewa Jaworska, Małgorzata Gajecka

Autorzy:
Sławomir Ochrem, Paweł Gawłowski, Michał Banaś