Świat pod lupą

Szkoła ponadpodstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa

Otaczający nas świat bywa nieprzewidywalny, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak należy się zachować w różnych sytuacjach. Za pośrednictwem tego podręcznika chcemy przekazać ci informacje dotyczące radzenia sobie z wieloma rożnymi zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych, a także udzielania pierwszej pomocy.

Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, takich jak: pożary, powodzie, huragany czy wypadki i katastrofy drogowe, które mogą mieć miejsce w twoim najbliższym otoczeniu. Przygotowaliśmy wiele filmów, instruktaży i symulacji, które pomogą ci nauczyć się, jak udzielić pierwszej pomocy, jak szybko opuścić budynek w razie pożaru i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku powodzi.

Autor:
Izabela Mrochen, Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Anita Mowczan, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan, Aleksandra Ryczkowska, Krzysztof Jaworski, Elżbieta Winiarska-Grabosz, Lesław Wełyczko, Paweł Nowak, Ewa Jaworska, Małgorzata Gajecka, Sławomir Ochrem, Paweł Gawłowski, Michał Banaś