Świat pod lupą

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia

Świat wokół nas nie jest jednorodny. Różnice dotyczą ludzi i ich kultur, dostępu do żywności i innych dóbr, środków komunikacji oraz podejścia do przyrody. Podręcznik ma pokazać Ci tę różnorodność, wyjaśnić przyczyny, uzmysłowić skutki. Dlatego poznasz współczesne procesy i problemy ludnościowe. Dowiesz się o nierównościach dzisiejszego świata, o ich rodzajach, przyczynach, skutkach, sposobach niwelowania. Przedstawione zostaną współczesne przemiany gospodarcze, technologiczne oraz społeczne. Poznasz środowiskowe koszty rozwoju technologicznego i będziesz miał okazję rozważyć, czy są racjonalne. Przez cały podręcznik przewijać się będzie, mniej lub bardziej wyraźnie, globalizacja; aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dzięki temu powinieneś zauważyć, jak bardzo świat się zmniejszył (oczywiście w przenośni!) – odległość przestaje być istotna, a powiązania ludnościowe, społeczne, ekonomiczne, polityczne, środowiskowe stają się coraz liczniejsze i mocniejsze. Dlatego, chcąc nie chcąc, stajesz się obywatelem świata – podręcznik do geografii pomoże Ci być obywatelem świadomym.  

Autor:
Izabela Mrochen, Michał Szymczak, Marcin Sadomski, Anita Mowczan, Olga Mikos, Andrzej Bogusz, Dariusz Adryan, Aleksandra Ryczkowska, Agnieszka Lipowicz, Maja Ligenza, Krzysztof Jaworski, Beata Gawlik, Beata Sienkiewicz, Michał Augustyniak, Roman Nowacki, Ryszard Pawlak