Sylwetki artystyczne oraz twórczość polskich kompozytorek XX i XXI wieku.