Symbole starochrześcijańskie

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna