Symboliczny pejzaż modernistyczny Jana Stanisławskiego