System partyjny a system wyborczy – Polska i inne kraje