Sztuka konceptualna Romana Opałki – egzystencjalne rozważania artysty