Sztuka użytkowa cz. 1

Szkoła ponadpodstawowa
Historia sztuki
Plastyka