Tańce różnych narodów – polka

Szkoła podstawowa
Muzyka