Topos arkadii w starożytnej liryce i na obrazie Nicolasa Poussina